De Vlaamse Schermbond vzw heeft zijn zetel in het gerechtelijk arrondissement Gent en bestaat uit effectieve en toegetreden leden.

- Effectieve leden: de schermclubs,-kringen en -verenigingen (een gestructureerde groep van personen die het die het schermen beoefent) die aanvaard wordt door de Raad van Bestuur.

- Toegetreden leden: andere personen, individueel of als groep, die aanvaard worden door de Raad van Bestuur. Dit zijn bijvoorbeeld provinciale of regionale koepels, of een vereniging van veteranen, trainers, scheidsrechters,...

De aanvaarding wordt formeel bekrachtigd door de algemene vergadering, die minstens 1 keer per jaar samen komt.

Bijhorende documenten

< Back

Algemene Vergadering

De Vlaamse Schermbond vzw heeft zijn zetel in het gerechtelijk arrondissement Gent en bestaat uit effectieve en toegetreden leden.

- Effectieve leden: de schermclubs,-kringen en -verenigingen (een gestructureerde groep van personen die het die het schermen beoefent) die aanvaard wordt door de Raad van Bestuur.

- Toegetreden leden: andere personen, individueel of als groep, die aanvaard worden door de Raad van Bestuur. Dit zijn bijvoorbeeld provinciale of regionale koepels, of een vereniging van veteranen, trainers, scheidsrechters,...

De aanvaarding wordt formeel bekrachtigd door de algemene vergadering, die minstens 1 keer per jaar samen komt.

Bijhorende documenten

Statuten

(laatste versie 2017)

Verslag en bijhorende documenten AV 26/03/2019

AV 11/06/2019

Algemeen Reglement

(laatste versie november 2018)

Verslag AV 03/03/2020

Jaarsverslag

Archief 2018-2014

Algemene Vergadering

De Vlaamse Schermbond vzw heeft zijn zetel in het gerechtelijk arrondissement Gent en bestaat uit effectieve en toegetreden leden.

- Effectieve leden: de schermclubs,-kringen en -verenigingen (een gestructureerde groep van personen die het die het schermen beoefent) die aanvaard wordt door de Raad van Bestuur.

- Toegetreden leden: andere personen, individueel of als groep, die aanvaard worden door de Raad van Bestuur. Dit zijn bijvoorbeeld provinciale of regionale koepels, of een vereniging van veteranen, trainers, scheidsrechters,...

De aanvaarding wordt formeel bekrachtigd door de algemene vergadering, die minstens 1 keer per jaar samen komt.

Bijhorende documenten

Statuten

(laatste versie 2017)

Algemeen Reglement

(laatste versie november 2018)

Verslag en bijhorende documenten AV 26/03/2019

Verslag AV 03/03/2020

AV 11/06/2019

Jaarsverslag

Archief 2018-2014

Organogram

organogram.JPG

medische en etische commissie

samenstelling: Ariane De Kezel, Guy Vermeiren, Pieter Van Laere en Tijl Rimbaut.
 
API op niveau federatie Ariane De Kezel - ariane.de.kezel@pandora.be

Handvest_Medische_ Commissie_VSB

Statuten Medische Comissie VSB

tucht en geschillen commissie

integriteitsbeleid VSB

VSB tuchtreglement

gedragscodes VSB

handelingsprotocol VSB